Antroposofische zorg bij kinderziekten | Informatieboek

€ 4,99

Mazelen, rode hond, waterpokken… door de hoge vaccinatiegraad komen deze kinderziekten niet veel meer voor. Dat leidt ertoe dat steeds minder mensen bekend zijn met het verloop ervan. Als je ervoor kiest om je kind hier niet tegen in te enten, is het wel belangrijk om hier meer van te weten. Liefst op een moment dat je kind nog niet ziek is.

Dit dunne, toegankelijke boekje, geschreven door twee antroposofisch verpleegkundigen en een jeugdarts, beschrijft stapsgewijs de symptomen, de besmettelijkheid en incubatietijd ervan en wat je kunt doen om complicaties te voorkomen. Op het vraagstuk van wel of niet vaccineren gaat de brochure niet in, maar de auteurs benadrukken wel dat het doormaken van deze ziekten goed begeleid moet worden en er nooit een garantie is op een ongecompliceerd verloop.

Ook leggen ze uit dat de antroposofie ervan uitgaat dat kinderziekten in de eerste levensfase van een mens een hulp kunnen zijn bij het op aarde komen en een goede verbinding aangaan met het erfelijke lichaam. Tijdens het doormaken van een ziekte wordt dat erfelijk materiaal meer omgevormd tot ‘van het kind zelf’, heel in het kort gezegd.

De brochure besteedt veel aandacht aan het ondersteunen van de zieke op een natuurlijke manier: met heldere instructies voor het werken met wikkels en baden en recepten voor heilzame thee. Al met al een praktische hulp voor jonge ouders die hun kinderen willen begeleiden in het doormaken van kinderziekten.

Rating: 3.0588235294118 sterren
34 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Kareshma
een jaar geleden

-